Obchodní podmínky

Preambule

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí společnost M-HOCKEY s.r.o., se sídlem 339 01 Klatovy, Pod Koníčky 452/2 IČ: 291 56 904, zapsaná v obchodním restříku u Krajského soudu v Plzni v oddíle C, vložka 27459. Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí zákazník objednávající zboží u M-HOCKEY s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí od 1.5.2012

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi prodávajícím, společností M – HOCKEY s.r.o., při dodávkách hokejové výstroje, jejího příslušenství a dalšího zboží nabízeného prodávajícím. Tyto obchodní podmínky jsou závazné v celém rozsahu pro veškerý obchodní styk mezi prodávajícím a kupujícím, není-li písemně stanoveno jinak.

2. Nákup zboží, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je považována za návrh na uzavření kupní smlouvy. Zasláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami prodávajícího a že s nimi souhlasí. Všechny objednávky, které kupující zašle prodávajícímu, jsou závazné.

Objednávka musí obsahovat mimo jiné tyto údaje:
- jméno, příjmení a adresu kupujícího (popř. dodací adresu, liší-li se od adresy kupujícího)
- telefonní číslo (pro kontakt s dopravcem)
- přesný název a počet zboží, včetně velikosti a barvy, jedná li se o zboží v různých provedeních
- způsob dopravy či odběru
- způsob platby

Objednávku lze realizovat těmito způsoby:
- prostřednictvím objednávkového systému na internetové adrese www.m-hockey.cz
- zasláním objednávky na poštovní adresu prodávajícího
- prostřednictvím elektronické pošty na adresu m-hockey@m-hockey.cz
- osobně v prodejnách prodávajícího nebo v prodejním skladu v Klatovech

Prodávající potvrdí objednávku nejpozději do 10-ti pracovních dnů. Potvrzení objednávky prodávajícím nebo dodáním zboží vzniká kupní smlouva. Potvrzení objednávky obsahuje, mimo údaje o prodávajícím a kupujícím i přesný popis, počet a příp. barvu a velikost objednaného zboží, přesnou cenu, způsob přepravy a dohodnutý způsob placení.

Cena uvedená v potvrzení objednávky je konečná. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny v případě výraznější změny kurzu či nákupních cen zboží. O této skutečnosti musí prodávající kupujícího neprodleně informovat. V takovém případě může kupující od smlouvy jednostranně odstoupit. Nepotvrdí-li prodávající objednávku kupujícího do 10-ti pracovních dnů, kupní smlouva nevznikne.

3. Vlastnické právo

Zboží se stává vlastnictvím kupujícího až v okamžiku úplného zaplacení zboží, v případě platby bankovním převodem, až v okamžik připsání celé částky na účet prodávajícího.

4. Odstoupení od smlouvy

Mimo důvody stanovené zákonem, může prodávající od smlouvy odstoupit v případě, že
- objednané zboží je vyprodáno a prodávající ho není schopen v požadované ceně, provedení a čase zajistit
- se změnila cena zboží z důvodu změny nákupní ceny či výraznější změny kurzu a kupující se změnou ceny nesouhlasí

Mimo důvody stanovené zákonem, může kupující od smlouvy odstoupit v případě, že
- cena zboží v potvrzení objednávky neodpovídá ceně uvedené na internetových stránkách společnosti M-HOCKEY s.r.o. (www.m-hockey.cz)
- se termín dodání zpozdí o více než 10 pracovních dnů oproti termínu uvedenému v potvrzení objednávky

5. Výměna zboží

Kupující má možnost vyměnit zboží zakoupené u společnosti M-HOCKEY s.r.o. do 14-ti dnů ode dne doručení zboží. V případě, že náhradní zboží není k dispozici, má kupující právo na vrácení peněz. Pro tyto případy ale bezpodmínečně platí, že
- zboží nesmí být žádným způsobem upraveno a musí být kompletní
- zboží nesmí být žádným způsobem použito
- zboží musí být vráceno v původním obalu
- ke zboží musí být přiložena kopie zasílané faktury
- zboží musí být doručeno osobně nebo zásilkovou službou do prodejního skladu prodávajícího
- náklady spojené s dopravou hradí kupující (tam i zpět)
- zboží nesmí být zasláno zpět prodávajícímu na dobírku

Zboží upravené na míru (např. brankářská maska, dres s individuálním potiskem, apod.) není možno vyměnit či vrátit ani odstoupit od smlouvy, neboť takové zboží se v souladu s ust. § 53 odst. 8 písm. c) občanského zákoníku považuje za zboží upravené podle přání spotřebitele (kupujícího).

6. Záruční doba

Záruční doba na zboží dodávané společností M-HOCKEY s.r.o. činí 24 měsíců od data převzetí zboží. Záruka se nevztahuje na opotřebení a mechanické poškození. Záruka dále pozbývá platnosti v případě neodborného používání, zanedbané údržby či v případě působení vyšší moci.

7. Reklamace

V případě oprávněného reklamačního nároku má kupující právo na opravu reklamovaného zboží, poskytnutí přiměřené slevy nebo výměny vadného zboží za zboží nové. Kupující má právo reklamovat zboží v záruční době – viz čl. 6. těchto obchodních podmínek. Uplatnění reklamace se řídí následujícími podmínkami:
- prodávající je povinen vyřídit reklamaci nejpozději do 1 měsíce
- kupující je povinen dodané zboží prohlédnout ihned po jeho dodání a o zjištěných vadách neprodleně písemně informovat prodávajícího, nejpozději však ve lhůtě do tří dnů od převzetí zboží. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
- reklamace proběhne vždy písemnou formou a bude doručena na poštovní adresu firmy nebo elektronicky na e-mail: m-hockey@m-hockey.cz
- k reklamaci je nutné přiložit kopii faktury a doklad o zaplacení zboží

8. Vrácení zboží, vrácení peněz

Kupující má právo na vrácení zboží do 14-ti dnů ode dne doručení zboží bez udání důvodu, nebude-li jednoznačně dohodnuto jinak nebo nejedná-li se o zboží upravené na míru dle čl. 5 těchto obchodních podmínek. Vrácené zboží zašle kupující na adresu: M-HOCKEY, Pod Koníčky 452/2, 339 01 Klatovy.

V případě vrácení zboží bez udání důvodu platí, že:

- zboží nesmí být žádným způsobem upraveno a musí být kompletní
- zboží nesmí být žádným způsobem použito
- zboží musí být vráceno v původním obalu
- ke zboží musí být přiložena kopie zasílané faktury
- zboží musí být doručeno osobně nebo zásilkovou službou 
- náklady spojené s dopravou hradí kupující (tam i zpět)
- zboží nesmí být zasláno zpět prodávajícímu na dobírku 

Platba za zakoupené a vrácené zboží bude kupujícímu uhrazena během 5-ti pracovních dnů. Kupující sdělí prodávajícímu své bankovní spojení, aby mohl prodávající vrátit platbu. Bankovní spojení zašle kupující prodávajícímu společně s vráceným zbožím nebo e-mailem (m-hockey@m-hockey.cz). 

 

9. Doprava zboží, odběr zboží

Kupující může využít následující možnosti k odběru zboží:
- osobní odběr v prodejně M-HOCKEY s.r.o., Plzeň, Nepomucká 180/757

- osobní odběr v prodejně M-HOCKEY s.r.o., Nerudova 721,Klatovy
- zásilkovou službu
Zásilková služba je zpoplatněna, ceny dopravy jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího v oddílu DOPRAVA, PLATBY. Přesné vyčíslení za dopravné (případně za dobírku) budou uvedeny v potvrzení objednávky.

Místem plnění při osobním odběru zboží je prodejní sklad M-HOCKEY s.r.o., při doručení zásilkovou službou je to adresa doručení. Objednávka odběratele je splněna okamžikem předání zboží v místě plnění odběrateli nebo dohodnuté přepravní službě a od tohoto okamžiku přechází odpovědnost za zboží (poškození, ztráta) plně na odběratele, případně zástupce přepravní společnosti.

10. Platební podmínky

Pro platby si může kupující zvolit jeden z těchto způsobů:
- bezhotovostní bankovní převod - platba předem na účet prodávajícího (dodávka zboží bude realizována po připsání celé částky na účet prodávajícího) č. ú. 210 762 20 60/2700 UniCreditBank
- platba v hotovosti při osobním odběru
- platba v hotovosti při doručení zboží (na dobírku)

Ve zvláštních případech může prodávající požadovat zálohu. Jedná se především o případy, kdy je zboží objednáno na míru (brankářská maska, dres s individuálním potiskem,...) nebo u drahého zboží, které je objednáno přímo pro kupujícího. Výše zálohy závisí na druhu zboží. V případě, že kupující se zálohou nesouhlasí, může bezplatně odstoupit od smlouvy (od objednávky).

11. Ochrana osobních údajů

Při registraci zákazníka dochází ke zpracování a uchování osobních údajů. Registrace slouží především ke zjednodušení při každém dalším nákupu – pomocí zadání jména a hesla je zákazník identifikován a může ihned přejít k objednávání zboží. Dále jsou tato data využívána k zasílání informačních materiálů (novinky, výprodeje, apod.), které může kupující vyjádřením nesouhlasu kdykoliv odvolat.

Taktéž jsou uchovávána data o již realizovaných objednávkách a dodávkách. Data jsou používána v souladu s platnými zákony České Republiky. Žádná data nebudou předána nebo jakýmkoliv způsobem dána k dispozici třetí osobě. Kupující má právo na výmaz svých osobních údajů z registru prodávajícího. Toto se uskuteční tak, že kupující zašle prodávajícímu na e-mail: m-hockey@m-hockey.cz žádost o vymazání z registru.

12. Jiné

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup nového zboží. Pro naše další činnosti (bazar, opravy) budou sjednány podmínky individuálně.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení