Česky English Deutsch

Hokejová výstroj za nejlepší ceny!

Hledat


úvodní Zásady ochrany osobních údajů v M-Hockey.cz


Zásady ochrany osobních údajů v M-Hockey.cz

My, společnost M-HOCKEY s.r.o., Pod Koníčky 452/2, 33901 Klatovy, IČ: 291 56 904, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C vložka 27459, jsme správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů, které nám poskytnete.

Ujišťujeme Vás, že nakládání s osobními údaji provádí kompletní tým M-Hockey.cz  s velkou obezřetností v rámci platné legislativy České republiky již od roku 2000 (hlavně zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění), tak i nyní po aktualizaci od 25.5.2018 evropskou směrnicí GDPR (směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES).

Schraňujeme pouze nezbytně nutné informace, o kterých Vás zde transparentně informujeme. V případě, že chceme další informace, které bychom chtěli využít např. pro marketingové účely (poskytnutí většího komfortu při nákupu, nebo poskytnutí specifické nabídky či slevy, apod.), Vás o ně požádáme prostřednictvím zaškrtávacích políček a následným potvrzením emailem. Pokud si souhlas rozmyslíte, můžete kdykoli zažádat o výmaz osobních údajů (emailem na m-hockey@m-hockey.cz).

Pokud zákon nestanovuje jinak, pak maximální lhůta pro uchovávání osobních údajů nepřekračuje 3 roky.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme:

 • Identifikační a kontaktní údaje: jméno, příjmení, firma, fakturační a doručovací adresa, telefon, email, IČ, DIČ, číslo účtu.
 • Detaily objednávky: položky zboží a jejich cena.
 • Emaily (doručené i odeslané).
 • IP adresa.
 • Cookies.

 

Zpracování osobních údajů provádíme převážně z těchto důvodů:

Vyřízení objednávky.

K samotnému vyřízení Vaší objednávky potřebujeme jméno a příjmení, jméno firmy*, fakturační a dodací adresa, telefon a email, IČ a DIČ* (* pouze v případě objednávky na právnickou, nebo fyzickou osobu podnikatele).

Archivace osobních údajů na základě zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb a návazných zákonů (DPH, mzdy, aj.).

Ze zákona musíme archivovat faktury pro případ kontroly ze strany Finančního úřadu, které obsahují: jméno a příjmení, jméno firmy*, fakturační a dodací adresa, telefon a email, IČ a DIČ* (* pouze v případě objednávky na právnickou, nebo fyzickou osobu podnikatele). Tyto dokumenty archivujeme po dobu 10 let.

Uživatelský účet na M-Hockey.cz.

Uživatelský účet na eshopu M-Hockey.cz má několik základních funkcí.

 1. Zobrazit Vaše předchozí objednávky po přihlášení do eshopu, což nám ukládá zákon.
 2. Zjednodušuje nákupní proces předvyplněním osobních údajů v košíku. Nemusíte pak vždy znovu vyplňovat: jméno a příjmení, jméno firmy*, fakturační a dodací adresa, telefon a email, IČ a DIČ* (* pouze v případě objednávky na právnickou, nebo fyzickou osobu podnikatele).

Pokud s tímto zpracováním osobních údajů nesouhlasíte, nechcete mít možnost předvyplnění údajů v košíku při příštím nákupu, nechcete být zařazeni do věrnostního programu a mít individuální ceny, případně nechcete být zařazeni do velkoobchodního modulu, pak stačí napsat email o vymazání účtu na m-hockey@m-hockey.cz a my data bezodkladně smažeme. Osobní údaje katalogu uživatelů eshopu uchováváme max. 3 roky od objednávky.

Heureka ověřeno zákazníky.

Velmi si vážíme zpětné vazby, jak nás vnímáte Vy, naši klienti. A proto Vám dáváme do ruky nástroj v podobě formuláře pro ohodnocení kvality našich služeb, který zaštiťuje garanta, kterým je velmi navštěvovaný portál Heureka.cz.

V hodnocení si dlouhodobě udržujeme vysokou kvalitu, která nás zavazuje k udržování a neustálému vylepšování našich služeb. I díky takovémuto ohodnocení se snadněji rozhodnete, komu dáte svoji důvěru a kdo bude Váš dodavatel.

Portálu předáme email a název Vámi zakoupeného produktu. Heureka.cz Vám zašle emailem formulář pro vyplnění spokojenosti (nákupní proces, komunikace, kvalita dopravy a termín doručení. Tyto informace jsou předávány pro jednorázové odeslání formuláře po přibližně 10 dnech od objednání.

Základní anonymizované statistiky prostřednictvím služby Google Analytics (díky souboru cookies uloženého ve Vašem počítači).

Je pro nás velmi důležité sledovat zdroje návštěvnosti, kroky vedoucí k nákupu, či naopak k opuštění stránek. Díky těmto informací můžeme stránky zpřehledňovat, zjednodušovat, vylepšovat a to vede k Vaší větší spokojenosti. Data jsou anonymizována, takže není čeho se bát.

Základní anonymizované statistiky prostřednictvím služby měření konverzí zboží.cz.

Je pro nás velmi důležité sledovat zdroje návštěvnosti v závislosti k investicím. Data jsou anonymizována, takže není čeho se bát.

Základní anonymizované statistiky prostřednictvím služby měření konverzí sklik.cz.

Je pro nás velmi důležité sledovat zdroje návštěvnosti v závislosti k investicím. Data jsou anonymizována, takže není čeho se bát.

Základní anonymizované statistiky prostřednictvím služby měření konverzí heureka.cz.

Je pro nás velmi důležité sledovat zdroje návštěvnosti v závislosti k investicím. Data jsou anonymizována, takže není čeho se bát.

Na takovéto zpracování osobních údajů máme tzv. oprávněný zájem, tedy Váš souhlas nepotřebujeme. V případě, že s některým z bodů nesouhlasíte, můžete zažádat o výmaz z databáze a pokud to bude možné, pak to provedeme (výmaz registrace eshopu, odhlášení zasílání tištěných nebo emailových zpravodajů / katalogů, ne v případě evidence na základě zákona o účetnictví).

 

Zpracovávání osobních údajů pro marketingové účely, ke kterým potřebujeme Váš souhlas:

Pro tyto účely neshraňujeme žádné osobní údaje. 

Kdo by mohl k Vašim osobním údajům, tedy naši zpracovatelé:

Vaše osobní údaje máme pod podrobným dohledem, za žádných okolností data neprodáváme, ani nevyměňujeme. Vyjímku kdy se k Vašim osobním údajům mohou dostat třetí strany, tvoří prověřené společnosti a jednotlivci, kteří nám pomáhají s provozem našeho e-shopu (tvůrce e-shopového řešení; správce serveru, apod.), realizací prodeje (účetní program; dopravce; apod.) a marketingem. Tyto společnosti a jednotlivci jsou vázáni mlčenlivostí a zpracovatelskou smlouvou. Předáváme jim pouze nezbytně nutné informace k výkonu dílčích úkonů a to na nezbytně krátkou dobu.

 • ANT studio s.r.o. (IČ: 29113229) – tvůrce e-shopového řešení.
 • Fortion Networks, s.r.o. (IČ: 26397994) – správce a provozovatel virtuálního serveru.
 • Tomáš Tureček (IČ: 73437883) – marketingový manažer.
 • PPL CZ s.r.o. (IČ: 25194798) – přepravce.
 • Společnost Google a jeho spřažené společnosti.
 • Společnost Seznam.cz a jeho spřažené společnosti.
 • Zaměstnanci M-Hockey s.r.o.

 

Ochrana informací.

Pod drobnohledem je software (programy, plug-iny, apod.) i hardware (počítače, servery, aj.), které udržujeme aktuální a plně zabezpečené proti možným únikům. Kontinuálně realizujeme celou řadu bezpečnostních opatření od aktualizací až po pravidelné proškolování M-Hockey týmu pro práci s osobními údaji.

Osobní informace jsou ukládány na zabezpečený lokální počítač. K těmto informacím mají přístup pouze zaměstnanci, kteří je potřebují k výkonu práce (zákaznický servis, fakturace, realizace objednávek), případně prověřené společnosti a jednotlivci, kteří, jak již bylo řečeno, jsou vázáni mlčenlivostí a zpracovatelskou smlouvou. Přístup udělujeme na nezbytně krátkou dobu a pouze k informacím, které nezbytně potřebují k provedení zadaného úkonu. Nemohou si je samovolně ukládat a nakládat s nimi.

 

Cookies.

Ano i toto magické slůvko naleznete v našem slovníku. Nebojte, všechny cookies nejsou špatná. Díky nim měříme základní statistiky a díky nim můžeme vylepšovat, zkvalitňovat a zjednodušovat stránky, abyste se na nich lépe vyznali. Cookies tohoto charakteru nejsou spojeny s žádnými osobními údaji a jsou anonymizované.

Druhou kategorií cookies jsou ty, které nám anonymizovaně pomáhají k vyhodnocování investic do konkrétních způsobů reklam. Tyto cookies jsou také anonymizované a tak není čeho se bát.

Třetí kategorií jsou takové, které by Vám mohli pomoci při delším nákupním procesu. Často u nás vybíráte produkty, jejichž nákup zvažujete několik dní, ba i týdnů. Zvažujete různé možnosti našeho širokého sortimentu a jakmile přijde vhodný okamžik, nakoupíte. Jenže, co když nemůžete najít vybraný produkt. Tyto cookies Vám to vyřeší. Na různých místech (u nás na eshopu i na jiných stránkách) se Vám ukáží konkrétní produkty, které jste si prohlíželi a tak rychle vyberete finální produkt.

K tomu slouží např.:

 • Google Dynamic Remarketing
 • Facebook Custom Audience
 • Imedia – retargeting Seznam.cz
 • DoubleClick Ad Exchange
 • Facebook Impressions
 • Google Adwords User Lists


Použití této třetí skupiny nám musíte dopředu schválit, jinak je nevyužíváme.

 

A jaká jsou Vaše práva?

1. Právo na přístup k osobním údajům.

Jednou ročně si můžete nechat provést výpis informací, které o Vás víme.

2. Právo na opravu.

Pokud máme nějakou osobní informaci chybně, dejte nám to vědět a my ji bezodkladně opravíme (adresa, tel., IČ, apod.).

3. Právo na výmaz.

Samozřejmě můžete zažádat o výmaz osobních údajů. Pokud nebudeme mít nějaký vyšší zákonný nebo oprávněný zájem, pak osobní údaje bezodkladně vymažeme.

4. Právo na omezení zpracování.

5. Právo na přenos osobních ůdajů.

Pokud nás požádáte o provedení výpisu, můžete jej pak předat komukoli uznáte za vhodné.

6. Právo vznést námitku.

Pokud máte jakékoli pochybnosti, nebo se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s právní normou České republiky, pak nám svoji námitku sdělte, posoudíme ji a pokud to bude možné, vyjdeme Vám vstříc.

7. Právo podat stížnost u ÚOOÚ.

Jestliže byste cítili, že je něco špatně a nedokážeme Vám vhodně vyjít vstříc, máte samozřejmě možnost podat stížnost u Úřadu pro Ochranu Osobních údajů. Ale pevně věříme, že toto bude krajní řešení ke kterému nedojde.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
www.uoou.cz
posta@uoou.cz

 

Tyto zásady se v průběhu času mohou upravovat, jejich záměr však bude stále stejný – co nejvíce ochránit a osobní data uživatelů eshopu M-Hockey.cz.
V případě, že naleznete nějakou chybu, nebo budete mít jakýkoli dotaz, neváhejte nás kontaktovat na m-hockey@m-hockey.cz nebo +420 602 618 034. Děkujeme.